Damjan Despotović

Partner

Biografija

Damjan Despotović ima više od 10 godina iskustva u pružanju saveta domaćim i inostranim klijentima  vezano za sva pitanja iz oblasti radnog prava, zaštite konkurencije, privrednog i kompanijskog prava, javnih nabavki i nepokretnosti. Poseban fokus u njegovom radu je na pružanju pravne podrške i saveta u svim vrstama spornih situacija iz oblasti radnog prava,  pružanju saveta klijentima u oblasti prava zaštite konkurencije, te njihovo zastupanje u postupcima pred Komisijom za zaštitu konkurencije, sa posebnim naglaskom na klijentima u farmaceutskoj industriji. Takođe poseduje obimno iskustvo u pripremi i vođenju pregovora vezano za ugovore u oblasti privrede, izradu izveštaja o pravnom ispitivanju (due diligence) privrednih društava, savetovanju klijenata vezano za investicije u nepokretnosti i vođenju postupaka koji se odnose na status i prava na nepokretnostima.

Tokom svoje karijere, Damjan je savetovao i sarađivao sa nekim od vodećih srpskih i internacionalnih kompanija, radeći u dinamičnom okruženju jedne od najeminentnijih advokatskih kancelarija u Beogradu.

Obrazovanje

Pravni fakultet Univerziteta u Tilburgu, Tilburg, Holandija (LL.M. Internlational business law 2010)
Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu (LL.B. 2009)

Jezici

engleski (tečan), srpski (maternji).

Oblasti rada:

GDPR