Privredno / korporativno pravo

Zamislimo osobu koja ima ideju za posao, želi da je sprovede u delo i na kraju da od nje ostvari prihod.

Takva osoba najpre mora da razmotri da li da u posao uđe samostalno ili sa još nekim, da počne sa sopstvenim ili spoljnim finansiranjem, kako da organizuje novi posao, koju pravnu formu će posao imati, kako će organizovati upravljanje poslom, kako zakonito da koristi dobit ostvarenu od tog posla, ali i šta se dešava ukoliko posao ipak na kraju ne uspe.

Kada bude pokrenut, posao nastavlja da živi sopstveni život. Možda mora da postavi i organizuje interna odeljenja, privuče dodatne saradnike, obezbedi dodatno finansiranje, otvori ogranke, proširi se van granica zemlje i slično.

Na kraju, ukoliko se pojavi prilika, vlasnik posla može odlučiti da ga unovči i da posao proda novom investitoru.

Naša kancelarija pomaže licima koja žele da imaju, ili su već pokrenuli posao kako bi obezbedili da svaki korak u životu tog posla bude učinjen u skladu sa zakonom, uz punu zaštitu njihovih interesa i budućeg rasta poslovanja. Podržavali smo, i aktivno podržavamo klijente pri otvaranju i razvoju njihovih firmi (bilo uz pomoć eksternog finansiranja ili putem kupovine prostora i opreme), širenju na nova tržišta, preuzimanju i spajanju sa drugim firmama, promeni iz jednočlanog privrednog društva u deo multinacionalne grupe, i na kraju, u prodaji poslovanja nekom drugom.

Primeri usluga:

• Osnivanje privrednih društava
• Organizacija uprave
• Prekogranične transakcije
• Zajednički poduhvati
• Sveobuhvatno pravno ispitivanje (due diligence)
• Kupoprodaje biznisa
• Privatizacije
• Ponude za preuzimanje
• Projektno finansiranje
• Prekogranični i sindicirani zajmovi
• Platne usluge
• Usaglašenost sa finansijskom i regulativom privrednih društava
• Devizno poslovanje

Copyright 2021, DNVG Attorneys. All Right Reserved

GDPR