Blog & Vesti

Dodatni dani godišnjeg odmora za nepušače?

Da li bi pravljenje razlike između zaposlenih pušača i nepušača u kontekstu prava na godišnji...

Liberalizacija tržišta rada i uslova za boravak stranaca u Srbiji 

Od 2024. godine zakoniti rad stranaca u Srbiji biće jednostavniji. Koje novine se predviđaju?

Trendovi i tendencije uvođenja četvorodnevne radne nedelje

Razmatramo pravni tretman četvorodnevne radne nedelje u pravnom sistemu Srbije, odnosno šta je potrebno da...

Novi način oporezivanja Freelancer-a

Od 2023. godine freelancer-i u Srbiji biće pod novim poreskim režimom.

Podsticaji za zapošljavanje stranaca i posebni uslovi za sticanje privremenog boravka u Srbiji

Pregled kriterijuma za dodelu podsticaja za zapošljavanje pojedinih kategorija zaposlenih u Srbiji.

Obaveza prijave koncentracije u slučaju kupovine imovine

Sticanje imovine ponekad zahteva odobrenje organa za zaštitu konkurencije.

Klauzula zabrane konkurencije po prestanku radnog odnosa

Par stvari na koje bi poslodavci trebalo da obrate pažnju pri ugovaranju zabrane konkurencije nakon...

ESOP i novi Zakon o tržištu kapitala

Da li novi Zakon o tržištu kapitala utiče na planove učešća zaposlenih u kapitalu?

Razmena informacija u pravu zaštite konkurencije

U decembru 2021. godine, Komisija za zaštitu konkurencije je objavila Smernice za izradu programa usklađenosti...

Poslovna e-mail adresa kao podatak o ličnosti

Odnos poslovne email adrese i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti nije jednostavan.

Nove naknade za autorska prava?

Da li poslednje izmene propisa dovode do novih naknada za autorska prava?

Rad na određeno vreme – tipične greške u praksi

Koje su tipične greške pri zaključenju ugovora o radu na određeno vreme?
1 2 3

Copyright 2021, DNVG Attorneys. All Right Reserved

GDPR