Blog & Vesti

Novi način oporezivanja Freelancer-a

Od 2023. godine freelancer-i u Srbiji biće pod novim poreskim režimom.

Podsticaji za zapošljavanje stranaca i posebni uslovi za sticanje privremenog boravka u Srbiji

Pregled kriterijuma za dodelu podsticaja za zapošljavanje pojedinih kategorija zaposlenih u Srbiji.

Obaveza prijave koncentracije u slučaju kupovine imovine

Sticanje imovine ponekad zahteva odobrenje organa za zaštitu konkurencije.

Klauzula zabrane konkurencije po prestanku radnog odnosa

Par stvari na koje bi poslodavci trebalo da obrate pažnju pri ugovaranju zabrane konkurencije nakon...

ESOP i novi Zakon o tržištu kapitala

Da li novi Zakon o tržištu kapitala utiče na planove učešća zaposlenih u kapitalu?

Razmena informacija u pravu zaštite konkurencije

U decembru 2021. godine, Komisija za zaštitu konkurencije je objavila Smernice za izradu programa usklađenosti...

Poslovna e-mail adresa kao podatak o ličnosti

Odnos poslovne email adrese i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti nije jednostavan.

Nove naknade za autorska prava?

Da li poslednje izmene propisa dovode do novih naknada za autorska prava?

Rad na određeno vreme – tipične greške u praksi

Koje su tipične greške pri zaključenju ugovora o radu na određeno vreme?

Volontiranje – promene i nove obaveze za kompanije

Novine koje uvodi nacrt novog zakona o volontiranju

Organizaciona struktura i hijerarhija u multinacionalnim kompanijama

Neposredno nadređeni nije zaposlen u istoj firmi u kojoj radi zaposleni. Da li postoji problem?

Komisija za zaštitu konkurencije i cene u maloprodaji

Komisija za zaštitu konkurencije je ustanovila praksu u odnosu na maloprodajne cene. U čemu se...
1 2

Copyright 2021, DNVG Attorneys. All Right Reserved

GDPR