Sporovi, izvršenja i naplata potraživanja

Bez obzira koliko se trudili da usaglasite svoje poslovanje sa različitim propisima i zaštiti interesa i prava izradom sveobuhvatnih i kvalitetnih ugovora, nije moguće uvek izbeći vođenje različitih sporova i zloupotrebu prava od strane drugih lica.

Iskustvo koje posedujemo u vođenju sporova i različitim vidovima sudskog i vansudskog postupka naplate potraživanja pomaže nam da procenimo uspeh u sporu te rizike i izvesnost za naplatu potraživanja. Nezavisno od vrednosti spora jednako se trudimo i posvećeni smo da posvećenim radom preduzmemo sve da u postupcima pred sudovima zaštitimo prava svojih klijenata, iskoristimo sve procesne mogućnosti kako bismo izbegli zloupotrebu prava od strane drugih lica te naplatimo potraživanje u korist svojih klijenata ili osporimo navode koji se postavljaju protiv njih obaveštavajući redovno klijente o svim pojedinostima slučaja i eventualnoj promeni izgleda za uspeh.

Copyright 2021, DNVG Attorneys. All Right Reserved

GDPR