Marina Nikolić Vujaković

Partner

Biografija

Marina Nikolić Vujaković je advokat koji se bavi se svim aspektima korporativnog, M&A i komercijalnog prava sa 10 godina značajnog iskustva i znanja u savetovanju klijenata različitih industrija, uključujući rudarstvo, nepokretnosti, farmaceutsku i prehrambenu industriju, vezano za različita korporativna i komercijalna pitanja.

Posebno iskustvo poseduje u pružanju pravne podrške klijentima u vezi sa M&A transakcijama (uključujući i izradu izveštaja o pravnom ispitivanju (due diligence), pregovaranje i pripremu transakcionih dokumenata), međunarodnom  trgovinom, usaglašenošću sa propisima, zaštitom potrošača i oglašavanjem. Takođe savetuje klijente u vezi sa pravnim pitanjima koja se tiču bankarstva i finansija, posebno u vezi sa finansiranjem projekata, deviznim poslovanjem i preko-graničnim kreditnim transakcijama. Marina je prethodno radila u istaknutim međunarodnim advokatskim kancelarijama u Beogradu.

Obrazovanje

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu (LL.M. 2014)
Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu (LL.B. 2011)

Jezici

engleski (tečan), srpski (maternji), nemački (viši srednji nivo)

Publikacije

Određivanje naknade štete prilikom raskida ugovora po Konvenciji Ujedinjenih nacija o međunarodnoj prodaji robe.

Expertise:

GDPR