POLITIKA PRIVATNOSTI I KOLAČIĆI

Zajednička advokatska kancelarija Despotović, Nikolić, Vujaković i Glavan, sa adresom u Beogradu, ul. Resavska br. 38b, kao i svi njeni članovi („Kancelarija“) čini maksimalne napore u cilju poštovanja relevantnih propisa o zaštiti podataka o ličnosti kako bi omogućila ostvarivanje prava lica čiji se podaci obrađuju. S obzirom na obavezu čuvanja advokatske tajne, posvećeni smo očuvanju tajnosti podataka o ličnosti u svim našim aktivnostima. Shodno pomenutom, ova Politika privatnosti sačinjena je u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018), uključujući i podzakonske akte donete na osnovu tog zakona.

Ova Politika privatnosti daje opšti prikaz sistema obrade i zaštite podataka o ličnosti koju sprovodi Kancelarija. Po potrebi, a posebno na Vaš zahtev, Kancelarija Vam može dostaviti i dodatne informacije vezane za obradu Vaših podataka o ličnosti.

Kancelarija zadržava pravo da izmeni i dopuni ovu Politiku privatnosti. Ovo se može desiti, uključujući, bez ograničenja,  u slučaju izmene relevantnih propisa i/ili načina obrade i mehanizama zaštite podataka o ličnosti. Prilikom svakog uvida u ovu Politiku privatnosti trebalo bi da proverite kada je ista ažurirana poslednji put.

Ovom Politikom privatnosti daju se informacije o:

NAČINU PRIKUPLJANJA I OBRADE VAŠIH PODATAKA O LIČNOSTI

KATEGORIJAMA LICA KOJE SU OBUHVAĆENE OBRADOM I SVRHAMA OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI

LICIMA KOJIMA OTKRIVAMO PODATKE O LIČNOSTI

KOLAČIĆIMA

PRENOSIMA PODATAKA O LIČNOSTI

MERAMA ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI

OSTVARIVANJU PRAVA LICA ČIJI SE PODACI O LIČNOSTI OBRAĐUJU

1. NAČIN PRIKUPLJANJA I OBRADE VAŠIH PODATAKA O LIČNOSTI

Kancelarija nastoji da podatke o ličnosti prikuplja neposredno od lica na koja se podaci o ličnosti odnose. To se po pravilu dešava kada nas kontaktirate i/ili  prilikom uspostavljanja prvog kontakta i saradnje sa Vama. U određenim slučajevima neposredno prikupljanje podataka od lica na koje se podaci o ličnosti odnose nije moguće ili nije efikasno rešenje s obzirom na prirodu, pravni osnov i svrhe obrade podataka o ličnosti. U skladu s tim, Kancelarija može takođe prikupljati i obrađivati Vaše podatke koji su joj dostavljeni od drugih lica. Druga lica su po pravilu Klijenti, odnosno subjekti sa kojima Kancelarija ima zaključeni ugovor o pružanju pravnih usluga. Istovremeno, Vaši podaci o ličnosti mogu biti otkriveni Kancelariji od strane nadležnih državnih organa i drugih lica u odgovarajućem sudskom, upravnom, postupku izvršenja i obezbeđenja i drugim postupcima.

Nezavisno od načina prikupljanja podataka o ličnosti, Kancelarija je usmerena na uspostavljanje i primenu odgovarajućih mehanizama kojima se omogućava korišćenje prava u skladu sa primenjivim zakonima. Uprkos naporima da uvek obezbedimo adekvatno visok nivo zaštite, može se desiti da prilikom prenosa preko Interneta Vašim podacima mogu pristupiti, ili ih koristiti, i treća lica. Ne preuzimamo bilo kakvu odgovornost za obelodanjivanje podataka usled grešaka u prenosu podataka i/ili neovlašćenog pristupa trećih lica koje nije  prouzrokovano sa naše strane (hakovanje e-mail naloga, telefona, ili presretanje ili nezakonito nadziranje saobraćaja na internetu).

Prilikom obrade Vaših podataka o ličnosti Kancelarija se pridržava načela obrade definisanih relevantnim propisima. Kancelarija nastoji da obrada Vaših podataka o ličnosti bude zakonita, poštena i transparentna, te da se ista sprovodi isključivo u obimu i meri koja je neophodna za ostvarenje izričito određenih i opravdanih svrha. Imajući u vidu okolnost da obrada podataka o ličnosti stvara niz obaveza za Kancelariju, Kancelarija ima interes da obrađuje minimum podataka o ličnosti neophodnih za ostvarivanje svrha obrade i to u najkraćem vremenskom periodu koji je opravdan svrhom obrade.

Sledstveno, obrađujemo Vaše kontakt podatke u svrhu ispunjenja ugovornih i zakonskih obaveza, kako bismo Vas kontaktirali ili na osnovu našeg opravdanog interesa da optimizujemo sistem upravljanja kontaktima. U bilo kom trenutku možete uložiti prigovor na dalju obradu Vaših podataka u svrhu optimizacije sistema upravljanja kontaktima. Ako nam pošaljete obrazloženo obaveštenje o prigovoru, ispitaćemo činjenice, i prestati sa obradom ili prilagoditi radnje obrade ili Vas obavestiti o uverljivim i legitimnim razlozima zbog kojih je neophodno da se nastavi obrada podataka.

Nastojimo da Vaši podaci o ličnosti budu tačni i ažurni. Kako bismo ovo obezbedili, molimo da nam skrenete pažnju ako postoji potreba da se isprave ili ažuriraju Vaši lični podaci.

2. KATEGORIJE LICA OBUHVAĆENE OBRADOM I SVRHE OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI

Kancelarija obrađuje podatke o ličnosti svojih članova i lica angažovanih od strane Kancelarije, kao i kandidata za zaposlenje, odnosno lica koja uspostavljaju poslovnu saradnju sa Kancelarijom, isključivo u svrhe i u obimu neophodnom za izvršenje pravnih obaveza u oblasti rada, socijalnog osiguranja, socijalne zaštite i drugih pravnih obaveza povodom zasnivanja radnog odnosa, odnosno uspostavljanja poslovne saradnje, kao i radi zaključenja i izvršenja ugovora o radu, odnosno drugog odgovarajućeg ugovora zaključenog sa navedenim licima.

Kancelarija obrađuje i podatke o ličnosti lica prema kojima Kancelarija ili lice kom Kancelarija pruža usluge ima potraživanje, a u cilju naplate, odnosno ostvarenja navedenog potraživanja.

Kancelarija obrađuje i podatke o ličnosti korisnika svoje web stranice (koja se nalazi na adresi dnvg-law.com) (’’Web stranica’’), a u svrhe omogućavanja efikasnijeg korišćenja i unapređenja Web stranice ili za naše interne procedure i procese. U načelu možete koristiti Web stranicu i pristupiti njenom javnom sadržaju bez dostavljanja svojih ličnih podataka. Beležimo samo podatke dostavljene od Vašeg internet provajdera, što uključuje bez ograničenja IP adresu, vreme i trajanje posete Web stranici. Ovi podaci se čuvaju tokom Vaše posete Web stranici i analiziraju se samo u statističke svrhe uz strogo čuvanje anonimnosti.

Za potrebe optimizacije sistema, lakoće korišćenja i pružanja korisnih informacija o našim uslugama, provajder Web stranice automatski prikuplja i skladišti takozvane server log fajlove, koje nam Vaš pretraživač automatski prenosi. Ovi podaci uključuju Vašu IP adresu, podešavanja pretraživača i jezika, operativni sistem, web adresu odakle je pristupljeno sajtu (referrer URL), podatke o internet provajderu, kao i vreme i mesto posete Web stranici. Log fajlove moramo obrađivati kako bismo obezbedili funkcionalnost, stabilnost i bezbednost Web stranice. Ovi podaci se ne skladište zajedno sa izvorima podataka o ličnosti. Zadržavamo pravo da ispitamo ove podatke ukoliko postoje čvrsti dokazi o nezakonitom korišćenju.

Takođe, možemo prikupljati Vaše podatke ukoliko ih dostavite dobrovoljno ili eksplicitno prilikom posete Web stranice povodom korišćenja usluga ponuđenih na Web stranici (npr. kontakt forme). Ove podatke koristimo za svrhe specifičnih usluga i u skladu sa primenjivim zakonima.

Odgovarajući pravni osnov za navedenu obradu Vaših ličnih podataka je sa jedne strane naš opravdani interes da obezbedimo funkcionalnost, bezbednost i sl. naše Web stranice, i sa druge strane Vaš pristanak, koji možete povući u svakom trenutku sa trenutnim dejstvom.

3. LICA KOJIMA OTKRIVAMO PODATKE O LIČNOSTI

Osnovna politika Kancelarije u pogledu deljenja, odnosno razmene podataka o ličnosti je korišćenje istih samo ukoliko je to neophodno uz striktno poštovanje svih pravila i obaveza ustanovljenih relevantnim propisima povodom takvog prenosa.

Pružanje pravnih usluga u Vašu korist može nalagati dostavljanje Vaših ličnih podataka trećim licima (npr. osiguravajućim kućama i pružaocima usluga koje koristimo i kojima dostavljamo podatke), odnosno sudovima i nadležnim organima. Podaci se prenose samo u skladu sa zakonom i u svrhu ispunjenja dogovorenog mandata ili na osnovu Vaše prethodne saglasnosti.

Ukoliko je neophodno, Vaši podaci mogu biti dostavljeni sledećim primaocima:

  • sudovima i nadležnim organima;
  • suprotnim stranama i njihovi pravnim zastupnicima;
  • nadležnoj komori;
  • bankama i osiguravajućim kućama; i
  • pružaocima usluga (npr. taksi, hoteli).

Neki od navedenih primalaca Vaših podataka o ličnosti mogu se nalaziti u inostranstvu ili obrađivati Vaše podatke u inostranstvu. Nivo zaštite podataka u drugim zemljama ne mora biti isti kao u Srbiji. Vaše podatke ćemo prenositi samo u države članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, države sa koje su nadležni organi Srbije odlučili da imaju adekvatan nivo zaštite podataka, ili ćemo preduzeti mere kako bi svi primaoci održavali adekvatan nivo zaštite podataka.

Naši obrađivači (tj. pružaoci usluga) takođe obrađuju Vaše lične podatke. Ovi obrađivači su prevashodno pružaoci IT usluga, dobavljači softvera i softverskih alata kao i odgovarajućih ili povezanih usluga. Naši obrađivači će obrađivati Vaše podatke o ličnosti isključivo za našu potrebu, u skladu sa našim instrukcijama i za svrhe navedene u ovoj Politici privatnosti. Neki od obrađivača su locirani izvan teritorije EU/EEA. Ipak, kada god koristimo obrađivače, uvek obezbeđujemo evropski nivo zaštite podataka i nivo bezbednosti podataka koji postoji u Srbiji.

Nadalje, podaci koji se odnose na specifičnosti Vašeg slučaja mogu se prikupljati od trećih lica (internet pretraživači, društvenih mreža, kompanijske web stranice) u vezi sa našim pravnim uslugama. U svim ovim slučajevima, obezbedićemo usklađenost sa pravnom regulativom i zaštitu Vaših podataka.

4. KOLAČIĆI

„Kolačić“ je mali tekstualni fajl koji se sa našeg servera preuzima na hard disk Vašeg kompjutera, i koji omogućava našoj Web stranici da Vas prepozna kao korisnika u slučaju da se uspostavi veza između Vašeg pretraživača i našeg web servera („Kolačić“). Kolačići nam pomažu da utvrdimo učestalost korišćenja i broj korisnika koji posećuju Web stranicu. Sadržaj Kolačića koje koristimo je ograničen na identifikacioni broj i ne dozvoljava nam da identifikujemo korisnika. Osnovna svrha Kolačića je da prepozna korisnika Web stranice.

Kolačiće koristimo da bismo obezbedili  efikasniju i bolju upotrebu funkcija web stranice, kao i radi unapređenja web stranice i poslovanja. Njihova svrha je da omoguće sve funkcionalnosti naših internet stranica, kao i da posetiocima pruže bolje korisničko iskustvo.

Prilikom prve posete Web stranici, obavestićemo Vas o tome da prilikom posete Web stranici možete pristati na korišćenje Kolačića. U svakom trenutku, možete uskratiti Vašu saglasnost za korišćenje Kolačića.

Takođe, korišćenje Kolačića sveli smo na minimum. Na Web stranici koriste se sledeće kategorije Kolačića:

– Neophodni kolačići koji omogućavaju da internet stranica ispravno funkcioniše;

– Statistički kolačići (npr. Google Analytics) koji nam pomažu da shvatimo način na koji koristite Web sajt i omogućavaju nam da unapredimo njegove funkcionalnosti.

Kolačiće možete obrisati sa Vašeg uređaja ili onemogućiti njihovo korišćenje putem Vašeg internet pretraživača. Informacije o načinu za njihovo brisanje možete pronaći  u Vašem pretraživaču, a obzirom da isti zavisi od vrste pretraživača koji koristite radi pristupa Web stranici.

Web stranica sadrži linkove ka drugim internet stranicama kao i društvenim mrežama kao što je LinkedIn. Prilikom posete navedenim internet stranicama, molimo da imate u vidu da se za njihovo korišćenje primenjuju pripadajuće Politike privatnosti.

5. PRENOSI PODATAKA O LIČNOSTI

Kancelarija načelno ne prenosi podatke o ličnosti izvan granica Republike Srbije, osim podataka prikupljenih putem kolačića treće strane koji mogu biti čuvani na serverima van Republike Srbije.

Ukoliko postoji potreba za prenosom podataka o ličnosti u druge države i/ili međunarodne organizacije, a imajući u vidu prirodu, pravni osnov i svrhu prenosa podataka i u slučaju da date države i međunarodne organizacije ne obezbeđuju i ne garantuju primereni nivo zaštite u skladu sa relevantnim propisima Republike Srbije, Kancelarija će nastojati da obezbedi primenu odgovarajućih i dovoljnih mera zaštite podataka o ličnosti.

6. MERE ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI

Kancelarija preduzima značajne korake u pravcu edukacije svojih članova, zaposlenih i drugih angažovanih lica o pitanjima od značaja za zaštitu podataka o ličnosti. Svi subjekti uključeni u obradu podataka o ličnosti takvu obradu sprovode na osnovu ovlašćenja datog od Kancelarije kojim se definišu ograničenja pristupa i obrade podataka o ličnosti, uslovi i odgovornosti povodom obrade podataka o ličnosti. Kancelarija primenjuje princip „minimalno potrebnih prava“ („need-to-know-basis“) u svim pitanjima koja se odnose na obradu podataka o ličnosti. Istovremeno, sva lica uključena u takvu obradu obavezana su na čuvanje poverljivosti predmetnih podataka kao i bilo kojih drugih podataka u vezi sa obradom.

U cilju obezbeđenja poštovanja relevantnih propisa, Kancelarija je uspostavila niz internih procedura i akata koji se primenjuju na obradu podataka o ličnosti.

Kancelarija preduzima primerene mere i procedure fizičke i tehničke zaštite podataka o ličnosti kojima se sprečava neovlašćeni pristup i obrada podataka o ličnosti, ali istovremeno štiti i integritet podataka o ličnosti. Kancelarija periodično testira mere zaštite podataka o ličnosti radi procene potrebe unapređenja i izmene istih.

Kancelarija skladišti Vaše podatke o ličnosti ne duže od vremena koje je potrebno da bi se ispunile zakonske ili ugovorne obaveze, odnosno dok postoji legitiman osnov za obradu odnosno za odbranu od odštetnih zahteva (ukoliko postoje). Ukoliko nam Vaši podaci nisu potrebni, isti će biti obrisani ili će biti učinjeni anonimnim kako bi se sprečila Vaša identifikacija. U zavisnosti od svrhe obrade različiti periodi čuvanja primenjuju se na različite kategorije podataka. Stojimo na raspolaganju za detaljnije informacije o periodu skladištenja Vaših podataka.

7. OSTVARIVANJE PRAVA LICA ČIJI SE PODACI O LIČNOSTI OBRAĐUJU

Internim procedurama u okviru Kancelarije, kao i ugovorima koje je Kancelarija zaključuje sa drugim licima uspostavljeni su mehanizmi za omogućavanje ostvarivanja prava lica čiji se podaci o ličnosti obrađuju. Ukoliko Kancelarija u datom slučaju nije ovlašćena da postupi po Vašem zahtevu, isti će biti prosleđen ovlašćenom licu.

U skladu sa principom poverljivosti između advokata i klijenta, imate pravo na informacije o Vašim ličnim podacima koji su predmet obrade, o njihovom poreklu i primaocima, trajanju skladištenja, i svrsi obrade.

Ukoliko obrađujemo netačne ili nepotpune podatke imate pravo na njihovu ispravku ili dopunu.

Takođe, imate pravo da zahtevate brisanje podataka koji su bili predmet nezakonite obrade. Ovo pravo možete koristiti samo u pogledu netačnih, nepotpunih ili podataka koji su predmet nezakonite obrade ili u drugim slučajevima kada postoje zakonski uslovi za korišćenje ovog prava.

Ova prava su međusobno komplementarna; možete zahtevati ili da ispravimo odnosno dopunimo podatke ili da ih izbrišemo. Takav zahtev mora sadržati obrazloženje zbog čega je potrebno ispraviti, dopuniti ili izbrisati podatke, kako bismo mogli da procenimo da li su ispunjeni uslovi za postupanje po takvom zahtevu. U slučaju ispravke, u zahtevu takođe mora biti navedeno na koji način je potrebno ispraviti podatke i kako da se podaci ispravno tumače.

Ukoliko se obrada Vaših podataka zasniva na Vašem pristanku, isti možete povući u bilo koje vreme. Navedeno ne utiče na zakonitost obrade podataka pre povlačenja pristanka. Imate pravo da prigovorite na obradu podataka o ličnosti ukoliko je pravni osnov za obradu naš legitimni interes. Ukoliko iskoristite pravo na prigovor molimo Vas da iznesete razloge za to.

U pojedinim slučajevima, takođe imate pravo da primite Vaše lične podatke koji su predmet obrade sa naše strane u formatu koji je podoban za mašinsko čitanje po Vašem izboru, ili da nam naložite da takve podatke dostavimo direktno trećem licu po Vašem izboru.

Uprkos našem nastojanju da garantujemo zaštitu i integritet Vaših podataka, ne možemo u potpunosti isključiti mogućnost nesaglasnosti o korišćenju Vaših podataka. Ukoliko smatrate da nezakonito koristimo Vaše podatke možete uložiti žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti („Poverenik“). Bez obzira na ovo, nadamo se da ćete nas najpre kontaktirati kako bismo mogli da rešimo sve nedoumice koje eventualno imate.

Za dodatna pitanja, a posebno radi podnošenja zahteva za ostvarivanje prava u vezi sa obradom, možete na kontaktirati putem sledećih kontakt podataka:

Zajednička advokatska kancelarija Despotović Nikolić, Vujaković, Glavan

Resavska br. 38b, Beograd, Republika Srbija

broj telefona: +381 11 401 5568

e-mail: dataprotection@dnvg-law.com

Copyright 2021, DNVG Attorneys. All Right Reserved

GDPR