USLOVI KORIŠĆENJA

Ovim Uslovima korišćenja web stranice („Uslovi korišćenja“) Zajednička advokatska kancelarija Despotović, Nikolić, Vujaković, Glavan, sa adresom u Beogradu, ul. Resavska br. 38b, kao i svi njeni članovi („Kancelarija“) uspostavlja pravno obavezujuće uslove korišćenja web stranice https://dnvg-law.com/ („Web stranica“).

Posetom Web stranici prihvatate ove Uslove korišćenja i preuzimate obavezu da postupate saglasno istim. Ukoliko Uslovi korišćenja nisu prihvatljivi za Vas, molimo Vas da ne pristupate Web stranici.

Kancelarija zadržava pravo da po potrebi, a naročito u slučaju izmene relevantnih propisa i/ili izmene forme, oblika ili sadržaja ove Web stranice, izmeni i dopuni ove Uslove korišćenja, te molimo da prilikom svakog uvida u ove Uslove korišćenja proverite kada je izvršeno poslednje ažuriranje istih.

Kancelarija zadržava pravo da u svakom trenutku isključi ili ograniči pristup ovoj Web stranici.

ZAŠTITA PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

Ova Web stranica i sadržaji postavljeni na njoj predstavljaju intelektualnu svojinu Kancelarije i njenih članova. Kancelarija Vam ovim putem omogućava ograničeno i neprenosivo pravo korišćenja Web stranice i sadržaja postavljenih na njoj. Status Kancelarije kao imaoca prava intelektualne svojine na Web stranici i sadržajima postavljenim na njoj mora biti priznat u svakom trenutku. Zabranjeno je svako umnožavanje, prilagođavanje, aranžiranje, dopuna ili bilo koji drugi oblik izmene Web stranice i sadržaja postavljenih na njoj, kao i bilo koji oblik objavljivanja i stavljanja u promet Web stranice i sadržaja postavljenih na njoj bez prethodne saglasnosti Kancelarije. Zabranjen je bilo koji oblik neovlašćenog korišćenja žiga, logoa i poslovnog imena Kancelarije.

OGRANIČENJA I ISKLJUČENJA ODGOVORNOSTI

Ova Web stranica namenjena je zainteresovanim korisnicima sa svrhom informisanja o poslovanju Kancelarije i uslugama koje Kancelarija pruža.

Kancelarija nastoji da redovno ažurira informacije sadržane na ovoj Web stranici, te u skladu s tim Kancelarija može izmeniti, ažurirati, ispraviti, dopuniti ili obrisati sadržaj sa ove Web stranice, bez prethodnog obaveštavanja. Kancelarija ne garantuje tačnost i ažurnost informacija na ovoj Web stranici.

Iako Kancelarija nastoji da omogući najveći mogući stepen bezbednosti upotrebe Web stranice, ne garantuje potpunu bezbednost, odnosno zaštitu iste od zlonamernog softvera, grešaka ili virusa. Dužni ste i odgovorni da izvršite sve potrebne konfiguracije i sprovedete sve potrebne mere radi bezbednosti uređaja putem kojih pristupate Web stranici.

U meri u kojoj je to dopušteno u skladu sa propisima, Kancelarija nije odgovorna za bilo koja oštećenja Vašeg sistema, greške, gubitke i neovlašćenu upotrebu Vašeg sistema koja nastane povodom pristupa našoj Web stranici.

PRAVILA KORIŠĆENJA WEB STRANICE

Zabranjena je upotreba ove Web stranice i sadržaja postavljenih na njoj protivno svrsi radi koje su uspostavljeni, odnosno učinjeni dostupnim.

Zabranjen je bilo koji vid korišćenja Web stranice i sadržaja postavljenih na njoj koji je u suprotnosti sa propisima, na način na koji se povređuje bilo koje pravo intelektualne svojine Kancelarije ili drugih lica.
Zabranjen je svaki neovlašćeni pristup podacima i sistemima kojima se omogućava pristup i održavanje Web stranice i sadržaja postavljenih na njoj.

Zabranjena je upotreba Web stranice u svrhe prevare i/ili lažnog predstavljanja, a posebno na način na koji se lažno prikazuje povezanost sa Kancelarijom.

Zabranjena je upotreba Web stranice na način na koji se narušava dostojanstvo lica, osnovna ljudska prava, a posebno pravo na privatnost lica.

Zabranjeno je neovlašćeno pohranjivanje podataka sadržanih na ovoj Web stranici.

Zabranjena je upotreba ove Web stranice i sadržaja postavljenih na njoj na način na koji se omogućava prenos i postavljanje zlonamernog softvera, virusa i drugih malicioznih sistema.

Zadržavamo pravo da Vam ograničimo ili onemogućimo u potpunosti pristup Web stranici ukoliko dođemo do saznanja o preduzimanju gore navedenih radnje ili bilo kakvih radnji koje nisu u skladu sa propisima. U tom slučaju, zadržavamo pravo da Vaše podatke, kao i dostupne podatke o Vašim aktivnostima dostavimo nadležnim organima i drugim ovlašćenim licima, a u cilju pokretanja odgovarajućeg postupka. Zadržavamo pravo da od Vas potražujemo naknadu svake štete koja za Kancelariju nastane povodom, odnosno u vezi sa Vašim nepravilnim i nezakonitim korišćenjem ove Web stranice i sadržaja postavljenih na njoj, odnosno bilo kojim oblikom korišćenja Web stranice i sadržaja postavljenih na njoj koji je u suprotnosti sa ovim Uslovima korišćenja.

LINKOVI KA DRUGIM WEB STRANICAMA

Web stranica može sadržati linkove ka drugim web stranicama. Na pristup, odnosno korišćenje drugih web stranica primenjuju se uslovi korišćenja i drugi pravno obavezujući akti relevantni za te web stranice.

ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

Kancelarija je posvećena zaštiti Vaših podataka o ličnosti. Ovde možete pročitati dokumentaciju koja se odnosi na zaštitu podataka o ličnosti.

KONTAKTIRAJTE NAS

Za sva pitanja i sugestije vezane za korišćenje ove Web stranice i sadržaja postavljenih na njoj, uključujući i pitanja u vezi sa ovim Uslovima korišćenja, molimo da nas kontaktirate putem sledećih kontakt podataka:

Zajednička advokatska kancelarija Despotović, Nikolić, Vujaković, Glavan
Resavska br. 38b, Beograd
broj telefona: +381 11 401 5568
e-mail: office@dnvg-law.com

Copyright 2021, DNVG Attorneys. All Right Reserved

GDPR