Category

Blog-rs
Predloženim izmenama i dopunama Zakona o državljanstvu Republike Srbije strancima će biti olakšan prijem u državljanstvo Republike Srbije. To podrazumeva i mogućnost sticanja državljanstva nakon samo godinu dana privremenog boravka u Srbiji, a supružnici stranaca koji su stekli državljanstvo mogu postati državljani Srbije bez posebnih uslova.
Read More
Da li bi pravljenje razlike između zaposlenih pušača i nepušača u kontekstu prava na godišnji odmor bilo u skladu sa radnim zakonodavstvom Srbije?
Read More
Od 2024. godine zakoniti rad stranaca u Srbiji biće jednostavniji. Koje novine se predviđaju?
Read More
Razmatramo pravni tretman četvorodnevne radne nedelje u pravnom sistemu Srbije, odnosno šta je potrebno da bi se ovo implementiralo u skladu sa srpskim propisima, kao i druga pravna pitanja koja mogu da je pojave u praksi.
Read More
Od 2023. godine freelancer-i u Srbiji biće pod novim poreskim režimom.
Read More
Pregled kriterijuma za dodelu podsticaja za zapošljavanje pojedinih kategorija zaposlenih u Srbiji.
Read More
Sticanje imovine ponekad zahteva odobrenje organa za zaštitu konkurencije.
Read More
Par stvari na koje bi poslodavci trebalo da obrate pažnju pri ugovaranju zabrane konkurencije nakon prestanka radnog odnosa.
Read More
Da li novi Zakon o tržištu kapitala utiče na planove učešća zaposlenih u kapitalu?
Read More
U decembru 2021. godine, Komisija za zaštitu konkurencije je objavila Smernice za izradu programa usklađenosti poslovanja sa propisima o zaštiti konkurencije kojima se ističe značaj edukacije o pravu zaštite konkurencije kao i usvajanja i primene odgovarajućih procedura na nivou kompanije. Smernice sadrže analizu potencijalnih prekršaja prava konkurencije sa savetima kako da se prepoznaju i adekvatno...
Read More
1 2 3

GDPR