Category

Blog-rs
Prema zakonu, radni odnos može prestati ukoliko zaposleni dođe na posao pod dejstvom alkohola. Praksa je nešto drugačija.
Read More
Pregled sudske prakse iz oblasti radnog prava iz novijeg perioda, koja može biti od značaja za poslodavce i zaposlene.
Read More
Dok zakon omogućava poslodavcu da raskine radni odnos tokom probnog rada u pojednostavljenoj proceduri, nedavne sudske odluke dovode u pitanje uslove za zakoniti otkaz.
Read More
Obrada podataka o ličnosti putem video nadzora kao i putem sistema za praćenje kretanja vozila (GPS tracking) veoma je rasprostranjena u praksi. Ovaj tekst bi trebalo da pomogne obrađivačima podataka da: 1) identifikuju situacije kada je ova vrsta obrade podataka dozvoljena i da 2) sam postupak obrade podataka sprovedu na zakonit način.
Read More
Zaposleni često preferiraju veću fleksibilnost u određivanju rasporeda godišnjih odmora, ali ta fleksibilnost nije uvek u skladu sa zakonom. O čemu se radi?
Read More
Predloženim izmenama i dopunama Zakona o državljanstvu Republike Srbije strancima će biti olakšan prijem u državljanstvo Republike Srbije. To podrazumeva i mogućnost sticanja državljanstva nakon samo godinu dana privremenog boravka u Srbiji, a supružnici stranaca koji su stekli državljanstvo mogu postati državljani Srbije bez posebnih uslova.
Read More
Da li bi pravljenje razlike između zaposlenih pušača i nepušača u kontekstu prava na godišnji odmor bilo u skladu sa radnim zakonodavstvom Srbije?
Read More
Od 2024. godine zakoniti rad stranaca u Srbiji biće jednostavniji. Koje novine se predviđaju?
Read More
Razmatramo pravni tretman četvorodnevne radne nedelje u pravnom sistemu Srbije, odnosno šta je potrebno da bi se ovo implementiralo u skladu sa srpskim propisima, kao i druga pravna pitanja koja mogu da je pojave u praksi.
Read More
Od 2023. godine freelancer-i u Srbiji biće pod novim poreskim režimom.
Read More
1 2 3 4

GDPR