By

Damjan Despotović
Pregled sudske prakse iz oblasti radnog prava iz novijeg perioda, koja može biti od značaja za poslodavce i zaposlene.
Read More
Dok zakon omogućava poslodavcu da raskine radni odnos tokom probnog rada u pojednostavljenoj proceduri, nedavne sudske odluke dovode u pitanje uslove za zakoniti otkaz.
Read More
Zaposleni često preferiraju veću fleksibilnost u određivanju rasporeda godišnjih odmora, ali ta fleksibilnost nije uvek u skladu sa zakonom. O čemu se radi?
Read More
Da li bi pravljenje razlike između zaposlenih pušača i nepušača u kontekstu prava na godišnji odmor bilo u skladu sa radnim zakonodavstvom Srbije?
Read More
Razmatramo pravni tretman četvorodnevne radne nedelje u pravnom sistemu Srbije, odnosno šta je potrebno da bi se ovo implementiralo u skladu sa srpskim propisima, kao i druga pravna pitanja koja mogu da je pojave u praksi.
Read More
Sticanje imovine ponekad zahteva odobrenje organa za zaštitu konkurencije.
Read More
Par stvari na koje bi poslodavci trebalo da obrate pažnju pri ugovaranju zabrane konkurencije nakon prestanka radnog odnosa.
Read More
Da li novi Zakon o tržištu kapitala utiče na planove učešća zaposlenih u kapitalu?
Read More
U decembru 2021. godine, Komisija za zaštitu konkurencije je objavila Smernice za izradu programa usklađenosti poslovanja sa propisima o zaštiti konkurencije kojima se ističe značaj edukacije o pravu zaštite konkurencije kao i usvajanja i primene odgovarajućih procedura na nivou kompanije. Smernice sadrže analizu potencijalnih prekršaja prava konkurencije sa savetima kako da se prepoznaju i adekvatno...
Read More
Koje su tipične greške pri zaključenju ugovora o radu na određeno vreme?
Read More
1 2

GDPR