By

Damjan Despotović
Da li bi pravljenje razlike između zaposlenih pušača i nepušača u kontekstu prava na godišnji odmor bilo u skladu sa radnim zakonodavstvom Srbije?
Read More
Razmatramo pravni tretman četvorodnevne radne nedelje u pravnom sistemu Srbije, odnosno šta je potrebno da bi se ovo implementiralo u skladu sa srpskim propisima, kao i druga pravna pitanja koja mogu da je pojave u praksi.
Read More
Sticanje imovine ponekad zahteva odobrenje organa za zaštitu konkurencije.
Read More
Par stvari na koje bi poslodavci trebalo da obrate pažnju pri ugovaranju zabrane konkurencije nakon prestanka radnog odnosa.
Read More
Da li novi Zakon o tržištu kapitala utiče na planove učešća zaposlenih u kapitalu?
Read More
U decembru 2021. godine, Komisija za zaštitu konkurencije je objavila Smernice za izradu programa usklađenosti poslovanja sa propisima o zaštiti konkurencije kojima se ističe značaj edukacije o pravu zaštite konkurencije kao i usvajanja i primene odgovarajućih procedura na nivou kompanije. Smernice sadrže analizu potencijalnih prekršaja prava konkurencije sa savetima kako da se prepoznaju i adekvatno...
Read More
Koje su tipične greške pri zaključenju ugovora o radu na određeno vreme?
Read More
Neposredno nadređeni nije zaposlen u istoj firmi u kojoj radi zaposleni. Da li postoji problem?
Read More
Komisija za zaštitu konkurencije je ustanovila praksu u odnosu na maloprodajne cene. U čemu se sastoji?
Read More
I dalje postoje sumnje u pogledu validnosti elektronskog potpisivanja ugovora i drugih dokumenata, usled čega je, elektronsko potpisivanje i dalje donekle kontroverzna tema uprkos svim svojim prednostima.
Read More
1 2

GDPR