Month

јун 2022
U decembru 2021. godine, Komisija za zaštitu konkurencije je objavila Smernice za izradu programa usklađenosti poslovanja sa propisima o zaštiti konkurencije kojima se ističe značaj edukacije o pravu zaštite konkurencije kao i usvajanja i primene odgovarajućih procedura na nivou kompanije. Smernice sadrže analizu potencijalnih prekršaja prava konkurencije sa savetima kako da se prepoznaju i adekvatno...
Read More
Odnos poslovne email adrese i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti nije jednostavan.
Read More

GDPR