By

Milorad Glavan
Prema zakonu, radni odnos može prestati ukoliko zaposleni dođe na posao pod dejstvom alkohola. Praksa je nešto drugačija.
Read More
Obrada podataka o ličnosti putem video nadzora kao i putem sistema za praćenje kretanja vozila (GPS tracking) veoma je rasprostranjena u praksi. Ovaj tekst bi trebalo da pomogne obrađivačima podataka da: 1) identifikuju situacije kada je ova vrsta obrade podataka dozvoljena i da 2) sam postupak obrade podataka sprovedu na zakonit način.
Read More
Predloženim izmenama i dopunama Zakona o državljanstvu Republike Srbije strancima će biti olakšan prijem u državljanstvo Republike Srbije. To podrazumeva i mogućnost sticanja državljanstva nakon samo godinu dana privremenog boravka u Srbiji, a supružnici stranaca koji su stekli državljanstvo mogu postati državljani Srbije bez posebnih uslova.
Read More
Od 2024. godine zakoniti rad stranaca u Srbiji biće jednostavniji. Koje novine se predviđaju?
Read More
Od 2023. godine freelancer-i u Srbiji biće pod novim poreskim režimom.
Read More
Pregled kriterijuma za dodelu podsticaja za zapošljavanje pojedinih kategorija zaposlenih u Srbiji.
Read More
Narodna skupština Republike Srbije usvojila je izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.
Read More
U svetlu radno-pravnih odnosa i važećih propisa, postavlja se pitanje da li kao preduslov za dolazak u radne prostorije poslodavci mogu zahtevati od zaposlenih da isti poseduju dokaz da su vakcinisani (ili alternativno negativni test na prisustvo Covid-19 bolesti ili dokaz da su prethodno preležali bolest). Postojeća zakonska regulativa u Srbiji ne reguliše direktno ovo...
Read More

GDPR