Category

Vesti
Da li poslednje izmene propisa dovode do novih naknada za autorska prava?
Read More
Srbija otvara svoje tržište rada građanima Albanije i Severne Makedonije. Neke stvari bi ipak trebalo imati u vidu.
Read More
Narodna skupština Republike Srbije usvojila je izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.
Read More
Pregled izmena pojedinih zakona za novembar 2021.
Read More

GDPR