Liberalizacija tržišta rada i uslova za boravak stranaca u Srbiji 

Izmenama i dopunama Zakona o strancima i Zakona o zapošljavanju stranaca koje je Skupština Srbije usvojila 26. jula 2023. godine predviđene su značajne novine od kojih se najbitnije odnose na olakšanu i digitalizovanu proceduru pribavljanja dozvole za boravak i rad stranaca, proširene su kategorije stranaca koji će moći da rade odnosno da se zapošljavaju samo sa dozvolom za boravak, a rokovi važenja dozvola su značajno produženi. Najznačajnije izmene zakona počinju da se primenjuju od 1. februara 2024. godine i istim je proces odobravanja boravka i zapošljavanja stranaca radikalno promenjen i olakšan. 

  • Jedinstvena dozvola umesto dozvole za rad 

Izmenama zakona dozvola za rad više neće postojati i ona će biti zamenjena jedinstvenom dozvolom za boravak i rad („Jedinstvena dozvola“). Jedinstvena dozvola će se pribavljati pred nadležnim Ministarstvom unutrašnjih poslova („MUP“) i to samo elektronskim putem. Nacionalna služba za zapošljavanje će od MUP-a dobijati elektronskim putem dokumentaciju i odlučivaće na način što će konstatovati da lice ispunjava ili ne ispunjava uslove za rad (bez donošenja posebnog rešenja kao do sada), a u slučaju potrebe automatski će vršiti i test tržišta rada, nakon čega će MUP donositi odluku o izdavanju Jedinstvene dozvole. Rok za odlučivanje je svega 15 dana, a Jedinstvena dozvola (kao i dozvola za boravak), će se izdavati u vidu personalizovane kartice sa biometrijskim podacima, čipom i kvalifikovanim elektronskim sertifikatom slično kao i kada je reč o ličnim kartama za domaće državljane, te će moći da se koristi za usluge e-Uprave i e-Poreza. Jedinstvena dozvola i dozvola za privremeni boravak će imati važenje od 3 godine a moći će da se produžiti na isti period. 

  • Pravo na rad bez pribavljanja dozvole 

Značajno su proširene kategorije stranaca koji će moći da rade u Srbiji bez sticanja Jedinstvene dozvole. Tako će stranci kojima je neophodna viza za ulazak u Srbiju ubuduće moći da rade u Srbiji samo na osnovu vize D (viza za duži boravak) koja se izdaje najduže do 180 dana, kao i stranci koji su dobili dozvolu za privremeni boravak po osnovu spajanja porodice, vlasništva na nepokretnošću te studiranja. Prilično je izvesno, ali to će se tek znati kada budu doneti podzakonski akti za koje je rok usvajanja 6 meseci od dana donošenja izmena zakona, da će i digitalni nomadi moći da rade u Republici Srbiji bez pribavljanja Jedinstvene dozvole (dakle, samo na osnovu dozvole za boravak). 

  • Stalno nastanjenje 

Kada je reč o stalnom nastanjenju, smanjen je vremenski period za sticanje prava za stalno nastanjenje sa 5 na 3 godine. Takođe, stranici sa odobrenim stalnim nastanjenje neće više morati da pribavljaju ličnu radnu dozvolu, već se moći da rade samo na osnovu odobrenja za stalno nastanjenje, a kao i stranci sa Jedinstvenom dozvolom i privremenim boravkom dobijaće ličnu kartu koja će imati čip sa kvalifikovanim elektronskim sertifikatom. Mogućnost odobrenja stalnog nastanjenja je, osim na „strance koji su poreklom iz Republike Srbije“ proširena i na „strance koji su srpskog porekla“. 

  • Ostale izmene zakona 

Neke od novina se odnose i na to što su sada detaljnije regulisane obaveze pozivara (lica koje prilaže pozivno pismo), naplata troškova smeštaja stranaca koji se prinudno udaljuju, predviđeno je izdavanje vize u elektronskom obliku, a u slučaju promene osnova rada ili poslodavca Nacionalna služba za zapošljavanje će izdavati samo saglasnost na tu promenu i to isključivo elektronskim putem. 

Sve ove izmene uvode novine koje značajno liberalizuju tržište rada u Republici Srbiji, što znači da će stranci lakše moći da rešavaju svoj boravišni i radno-pravni status. Prema objašnjenju predlagača zakona, potreba za liberalizacijom tržišta rada je nastala zbog česte pojave deficitarnih radnih mesta ali i smanjenja stope nezaposlenosti. Ostaje da se vidi šta će definisati predviđeni podzakonski akti koji bi trebali da budu usvojeni do februara 2024. godine. 

Kontakt:

Damjan Despotović, partner
d.despotovic@dnvg-law.com

Milorad Glavan, partner
m.glavan@dnvg-law.com

Srećko Vujaković, partner
s.vujakovic@dnvg-law.com

Ovaj tekst je napisan isključivo u informativne svrhe i ne predstavlja pravni savet. Stojimo Vam na raspolaganju za sve dodatne informacije. 

GDPR