20. aprila 2022. godine, Vlada Republike Srbije je usvojila izmene Uredbe o utvrđivanju Liste tehničkih uređaja i predmeta za koje postoji obaveza plaćanja posebne naknade nosiocima autorskog i srodnih prava.

Pomenuta Uredba određuje vrste tehničkih uređaja i predmeta za koje su proizvođači, odnosno, uvoznici obavezni da plate posebnu naknadu u skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima.

Vlada je poslednjim izmenama proširila spisak uređaja za koje postoji jasna obaveza plaćanja ove naknade tako što su na njega dodati

  • pametni telefoni,
  • tablet računari,
  • uređaji sa integrisanim hard diskom (desktop računari, laptopovi, TV sa hard diskom, DVD plejer sa mogućnošću snimanja i sa hard diskom, Blu-ray plejer sa mogućnošću snimanja i sa hard diskom),
  • memorijske kartice i
  • spoljašnji hard diskovi.

Iznos naknade koju su dužni da plate proizvođači / uvoznici ovih proizvoda je određen posebnom Tarifom za ostvarivanje prava na posebnu naknadu. Tarifa iznos naknade određuje u procentu osnovice, koja predstavlja:

  • za uređaje koji se proizvode u Republici Srbiji, prodajnu cenu bez pdv-a pri prvoj prodaji,
  • za uređaje koji se uvoze u Republiku Srbiju, nabavnu cenu preračunatu u dinare po kursu na dan njihovog carinjenja, uvećanu za carinu,
  • za prazne nosače zvuka, slike i teksta koji se proizvode u Republici Srbiji, prodajnu cenu bez pdv-a pri prvoj prodaji
  • za prazne nosače zvuka, slike i teksta koji se uvoze u Republiku Srbiju, nabavnu cenu preračunatu u dinare po kursu na dan njihovog carinjenja, uvećanu za carinu.

Iako Tarifa nije u ovom trenutku usklađena sa poslednjim izmenama Uredbe, za očekivati je njeno usklađivanje u skorašnjem periodu. Iznos naknade koja će biti određena za gore navedene uređaje nije poznat, ali se u trenutno važećem tekstu Tarife (koji ne navodi gore pomenute uređaje) kreće u rasponu od 0,5 do 3% vrednosti osnovice.

U svakom slučaju, proizvođači i uvoznici gore navedenih uređaja bi trebalo da obrate pažnju na eventualne buduće izmene Tarife, kako bi pravilno obračunali i platili pomenutu naknadu, a i kako bi mogli da je uzmu u obzir u svojim poslovnim planovima i projekcijama. Ostaje da se vidi kako će ove izmene uticati na maloprodajne cene pomenutih proizvoda, što na kraju zavisi i od stanja na tržištu.

Izmenjeni tekst Uredbe je stupio na snagu 29. aprila 2022. godine.

Kontakt:

Srećko Vujaković, partner
s.vujakovic@dnvg-law.com

Ovaj tekst je napisan isključivo u informativne svrhe i ne predstavlja pravni savet. Stojimo Vam na raspolaganju za sve dodatne informacije.

GDPR