By

Srećko Vujaković
Odnos poslovne email adrese i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti nije jednostavan.
Read More
Da li poslednje izmene propisa dovode do novih naknada za autorska prava?
Read More
Na snagu je stupio novi Zakon o inovacionoj delatnosti. Šta donosi sa sobom?
Read More
Srbija otvara svoje tržište rada građanima Albanije i Severne Makedonije. Neke stvari bi ipak trebalo imati u vidu.
Read More
Srbija je uvela nove obaveze u pogledu arhiviranja dokumentacije. Šta bi trebalo da uradite
Read More
Pregled izmena pojedinih zakona za novembar 2021.
Read More

GDPR