Pristup tržištu rada na Zapadnom Balkanu

29. decembra 2021. godine Narodna skupština Republike Srbije ratifikovala je Sporazum o uslovima za slobodan pristup tržištu rada na Zapadnom Balkanu, koji je ranije istog meseca potpisan između Srbije, Albanije i Severne Makedonije.

Pomenuti Sporazum je potpisan u sklopu inicijative Otvoreni Balkan, sa ciljem olakšavanja pristupa tržištu rada te tri države njihovim građanima.

Kada novi režim bude u potpunosti implementiran, nakon posebne registracije putem Interneta, državljani Albanije i Severne Makedonije moći će da borave i rade u Srbiji do dve godine (sa mogućnošću produženja) bez posebne boravišne ili radne dozvole. Obrnuto, poslodavci iz Srbije neće više morati da podnose zahteve za izdavanje dozvole za rad u odnosu na te pojedince, pod uslovom da im prezentuju dokaz o uspešno sprovedenoj registraciji za pristup tržištu rada u Republici Srbiji. Ovo će ukloniti značajni procesni teret poslodavcima iz Srbije koji žele da zaposle građane Albanije, odnosno, Severne Makedonije.

Jedna specifičnost je da poslodavac iz Srbije, koji zapošljava građane Albanije / Severne Makedonije po novom režimu, neće moći da koristi državne podsticaje za zapošljavanje u pogledu tih zaposlenih (poput onih o kojima je bilo reči ovde), sem ukoliko Srbija i država čiji su građani ne potpišu poseban sporazum u pogledu takvih podsticaja. Stoga će kompanije koje žele da po novom režimu zaposle građane te dve države morati da procene efekte koje će takvo zaposlenje imati na državne podsticaje pre potpisivanja ugovora o radu sa njima.

Novi režim ne menja pravila koja se primenjuju na dozvole za stalni boravak, niti na strane državljane koji posećuju Srbiju iz turističkih razloga.

Sporazum stupa na snagu 30 dana nakon što ga ratifikuju najmanje dve države potpisnice (u odnosu na te države), odnosno, 30 dana nakon ratifikacije od strane dodatne države, u odnosu na tu državu. Novi režim će postati funkcionalan kada države potpisnice uspostave neophodne tehničke preduslove (poput mogućnosti registracije preko Interneta).

Kontakt:

Srećko Vujaković, partner
s.vujakovic@dnvg-law.com

Damjan Despotović, partner
d.despotovic@dnvg-law.com

Ovaj tekst je napisan isključivo u informativne svrhe i ne predstavlja pravni savet. Stojimo Vam na raspolaganju za sve dodatne informacije.

Related Posts

GDPR