U svetlu radno-pravnih odnosa i važećih propisa, postavlja se pitanje da li kao preduslov za dolazak u radne prostorije poslodavci mogu zahtevati od zaposlenih da isti poseduju dokaz da su vakcinisani (ili alternativno negativni test na prisustvo Covid-19 bolesti ili dokaz da su prethodno preležali bolest).

Postojeća zakonska regulativa u Srbiji ne reguliše direktno ovo pitanje i bez zvaničnog javnog stava nadležnih državnih organa ne može se dati jasan odgovor na navedeno.

U izostanku zvaničnih stavova ili propisa kojima se jasno reguliše ovo pitanje, mišljenja smo da poslodavac u skladu sa Zakonom o radu i pre svega Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu može usloviti dolazak zaposlenih u prostorije poslodavca uz posedovanje dokaza o vakcinaciji, preležanoj bolesti ili negativnom testu (tj. dokaz o Covid-19 statusu) pod uslovom da je Aktom o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini propisano da je za bezbedan i zdrav rad neophodno da zaposleni poseduju ove dokaze kako bi se ograničilo širenje zarazne bolesti. Obzirom da procenu rizika u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu na radnom mestu i u radnoj okolini vrše lica koja poseduju licencu za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu, neophodno je ova lica prethodno utvrde da li je za bezbedan rad na svim ili pojedinačnim radnim mestima neophodno uvesti posedovanje dokaza o Covid-19 statusu.

Sve i da navedena stručna lica ustanove da je posedovanje dokaza o Covid-19 statusu neophodno kako bi se mogao sprovesti bezbedan i zdrav rad u prostorijama poslodavca, za poslodavce je bitnije pitanje jeste kakve su mogućnosti istih ukoliko zaposleni nema ove dokaze a radi u prostorijama ili je pak njegovo prisustvo neophodno u prostorijama poslodavca? Izvesno je jedino da u ovim okolnostima zaposlenom ne može biti otkazan ugovor o radu niti zaposleni može biti upućen na neplaćeno odsustvo, međutim poslodavcu su na raspolaganju i druge mogućnosti koje zavise od konkretnih potreba posla, sadržine opštih radno-pravnih akata, ugovora o radu i spremnosti zaposlenog na saradnju. Dakle, svaki konkretan slučaj treba analizirati kako bi se utvrdilo pravo rešenje.

Pored gore navedene dileme u vezi sa pravom poslodavca da kao obaveznu meru u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu propiše dokaz o Covid-19 statusu, važno je imati na umu da poslodavci moraju ispuniti i druge obaveze u pogledu obrade podataka o ličnosti koji su sadržani u navedenim dokazima, a koji predstavljaju osetljive lične podatke za čiju je obradu potrebno prethodno ispuniti različite preduslove kako bi sama obrada bila u skladu sa zakonom

Ovaj tekst je napisan isključivo u informativne svrhe i ne predstavlja pravni savet. Stojimo Vam na raspolaganju za sve dodatne informacije.

Kontakt:

Milorad Glavan, partner
m.glavan@dnvg-law.com

Related Posts

GDPR